/ PAVLOVSKÁ / Třídy a ŠD / 5.A

Třída 5.A

Školní rok 2018/2019

Třídní učitelka: Mgr. Pavla Čechová

E-mail:cechova.pavlovska@seznam.cz

Pondělí 7. 11. - test z vlastivědy - kraje ČR - opakování

PS - str. 22 - cv. 1 a 2, str. 23 - cv. 1 a 2, str. 24 - cv. 2 a 3.

Z těchto cvičení budou otázky v testu.

11. listopad - konce 1. světové války