/ EKOKLUB / ZSZL

Zelená stezka - Zlatý list

Zelená stezka - Zlatý list 2008

Zelená stezka - Zlatý list 2008 se konala letos 2.- 3. 5. 2008 opět v Lednici. Tentokrát jsme jeli všichni společně autobusem z Mikulova do Lednice a v zámeckém parku nás čekaly pracovnice CEV Pálava, aby nás provedly a formou aktivního pozorování s dalekohledy a obrázky vodního ptactva nás seznámily co zde žije. Ptáky jsme také počítali a zapisovali do tabulek. Za nádherného jarního počasí to byl příjemný zážitek. Pak jsme všichni po svých přešli na turistickou základnu DDM Břeclav u Apola. Ubytovali jsme se a nachystali na večerní opékání špekáčků a chvilku jsme stihli hrát i volejbal a seznámit se s našimi zítřejšími soupeři. Ráno nás čekala vlastní soutěž. Po úvodním nástupu vybíhaly hlídky po 5 minutách na trasu kolem rybníku Apolo a u sedmi kontrolních hlídek odpovídaly na kontrolní otázky. Naši školu letos reprezentovalo jen jedno družstvo starších žáků a podařilo se mu porazit loňského vítěze - Gymnázium Velké Pavlovice.

BLAHOPŘEJEME k 1. místu našemu družstvu ve složení:

 

 • Tereza Bukvová

 • Veronika Bukvová

 • Nikola Struhárová

 • Pavel Frlaus

 • Lucie Jarolímová

 • Rudolf Pelán

 • Adéla Frlausová

 

 

P5030365

 

P5030347

 

P5030338

 

P5030359

 

DDM Břeclav připravil pro soutěžící opět dva příjemné dny. Poděkování patří především p. Dáše Polachové a jejímu kolektivu za dobrou organizaci. Těšíme se již nyní na další ročník.

_________________________________________________________________________________________________

Zelená stezka - Zlatý list 2007

Letošní přírodovědná soutěž Zelená stezka - Zlatý list proběhla opět na známých místech turistické základny Domu dětí a mládeže Břeclav v Lednici - Apollo. Konala se za příjemného počasí v pátek a sobotu 4.-5. dubna 2007.

Z našeho EKOKLUBU se jí zúčastnily dvě družstva:

Mladší družstvo: Šárka Šubová, Jitka Dubcová, Dominik Ryšánek, Rudolf Pelán, Tomáš Sabol, Tomáš Jochec.

Mladší družstvo si počínalo úspěšně, získalo 1.místo - BLAHOPŘEJEME

Starší družstvo: Jana Babicová , Kristýna Austová, Tereza Bukvová, Veronika Bukvová, Nikola Struhárová, Nikola Vejmelková- se umístilo na pěkném 3. místě a také jim BLAHOPŘEJEME. ¨

Přírodovědná soutěž probíhala v příjemném prostředí Lednicko-valtického areálu, v pátek jsme si odpoledne prošli terén v okolí rybníku Apollo, prozkoumali, co roste a kvete. Také tu bylo vidět i slyšet spoustu ptáků v okolí rybníku. Cestou zpět jsme nasbírali dřevo na večerní oheň. Vrátili jsme se již zvědaví na besedu o přírodě našeho regionu s pracovníkem referátu životního prostředí a po ní zase honem k ohni opékat špekáčky a příjemně se bavit. Páteční noc byla příjemná a teplá, ale ráno jsme se vydali na start, kde postupně v časových intervalech vybíhala jednotlivá družstva na trasu soutěže. Sama soutěž měla sedm kontrolních hlídek, kde jsme plnili soutěžní úkoly.Úkoly byly docela náročné, ale poradili jsme si s nimi a výsledky - ty jsou výše. Soutěž končila odpoledne vyhlášením výsledků a předáním diplomů a odměn. A my se již nyní těšíme na Zelenou stezku - Zlatý list 2008.

Děkujeme pořadatelům a obzvláště vedoucí soutěže, pracovnici Domu dětí a mládeže Břeclav paní Dagmar Poláchové za dobře organizovanou soutěž, ochotu a příjemné prostředí, kde se nám moc líbilo a kam se rádi vracíme.

 

Lednice 2006

Výsledky okresního kola ZSZL 2006 - Lednice

V pátek a sobotu 5. a 6. května 2006 se zúčastnili členové EKOKLUBU naší školy okresního kola přírodovědné soutěže Zelená stezka - Zlatý list, kterou pořádal Dům dětí a mládeže v Břeclavi na své základně v Lednici v příjemném prostředí u Apolla. Dvě družstva mladších a starších Ekologů dobře prezentovala naši školu a získala velmi pěkná umístění v soutěži.

Mladší Ekologové ve složení:

 

 • Lefnerová Tereza

 • Vejmelková Nikola

 • Jarolímová Lucie

 • Krčma Julián

 • Pivoda Ladislav

 • Zvonek Tomáš

 

Získali 1.místo - BLAHOPŘEJEME.

Také starší Ekologové ve složení:

 

 • Babicová Jana

 • Lefnerová Marcela

 • Austová Kristýna

 • Bukvová Tereza

 • Bukvová Veronika

 • Struhárová Nikola

 

byli úspěšní a získali 2. místo. Opět i jim BLAHOPŘEJEME a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Mile nás potěšila i účast našich bývalých žáků, dnes studentů Gymnázia Mikulov Zbyňka Turečka a Jirky a Petra Hlaváčových, kteří s námi trávili příjemné chvíle. Zároveň opět patří poděkování Domu dětí a mláděže v Břeclavi a především paní Dáše Polachové za její organizaci. Již dnes se těšíme na další ročník soutěže.