/ EKOKLUB / ZSJT

Zelená stezka J. Tomečka 2008

Zelená stezka Jaromíra Tomečka 2008 - POZVÁNKA

5. ročník ekologicko-přírodovědné soutěže Zelená stezka Jaromíra Tomečka 2008 se opět uskuteční ve známém prostředí pod Sv. kopečkem. Pořadatel ZŠ Mikulov, Valtická a Centrum ekologické výchovy Pálava Mikulov zvou tříčlenná družstva žáků 5. tříd základních škol Mikulovského mikoregionu na tuto soutěž, která se uskuteční :

v úterý 30. září 2007 v 10. hod. na školním hřišti ZŠ Mikulov, Valtická a přírodním prostředí Sv. kopečku v Mikulově.

Ekologicko-přírodovědné soutěž je opět pořádána k výročí 102. let od narození známého spisovatele Jaromíra Tomečka/30.9.1006/. Rádi uvítáme všechny soutěžící našeho mikroregionu, další informace a pozvánky budou včas zaslány.

Případné dotazy- e.mail: annaumik@seznam.cz

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Výsledky soutěže:

Stezka, kterou po schodech na Sv. kopeček v Mikulově z bývalého Domu spisovatelů vycházel známý spisovatel a obdivovatel přírody i našeho regionu Jaromír Tomeček opět podzimem ožila. V úterý 30. září 2008, v den jeho narozenin /30. 9. 1906/ se již po páté konala ekologicko-přírodovědná soutěž pro žáky pátých ročníků základních škol mikulovského mikroregionu "Zelená stezka Jaromíra Tomečka 2008".

Za pěkného počasí a v příjemném prostředí podzimní přírody žáci soutěžili ve znalostech a dovednostech z ochrany přírody, botaniky, zoologie, neživé přírody, házeli borovou šiškou na cíl, zpívali i básnili a také prokazovali znalosti o životě a díle Jaromíra Tomečka.

Pořadatelé soutěže ZŠ Mikulov, Valtická a Centrum ekologické výchovy Pálava Mikulov děkují za obětavou spolupráci hlavně na kontrolních stanovištích bývalým i současným učitelkám školy Janě Kimmelové, Ludmile Holubové, Lence Buchtové a Marii Schallenbergerové. Také studenti mikulovského gymnázia, bývalí členové EKOKLUBU Kristýna Austová, Jana Babicová, Hana Mikulášová, Zbyněk Tureček, Jiří a Petr Hlaváčovi jsou pravidelnými pomocníky. Spolu s nimi ze ZŠ se na pohoštění účastníků, zdárném průběhu a dokumentaci podíleli Lucie Jarolímová, Marta Nevědělová, Pavlína Diwulská a Robin Diwulski. Bez těchto obětavých spoluorganizátorů by soutěž nemohla proběhnout. Dík!

Jak dopadly výsledky soutěže? Soutěžící tříčlenná družstva žáků škol prokázala opět velmi dobré znalosti i dovednosti, které byly na závěrečném vyhodnocení odměněny diplomem a knižní odměnou.

VÝSLEDKY ZSJT 2008:

_____________________

1. místo: ZŠ Mikulov, Valtická-Pavlovská: Nikola Kunderová, Michal Sikorai, Tomáš Foltán- 56 bodů

2. místo: ZŠ Mikulov, Valtická: Michaela Hlaváčová, Monika Tvrdoňová, Lucie Novotná- 50 bodů

3. místo: ZŠ a MŠ Sedlec: Adam Michálek, Michal Drobilič, Tomáš Pivoda- 47 bodů

3. místo: ZŠ Mikulov, Valtická: Markéta Forejtníková, Sára Sarközyová, Bára Dvořáková- 47 bodů

Blahopřejeme družstvům k dosaženým výsledkům i znalostem a těšíme se na další ročník a setkání v krásném prostředí přírody Zelené stezky Jaromíra Tomečka 2009.

zsjt 08-26
zsjt 08-27
zsjt-08-29
zsjt 08-28

Diplomy a knižní odměny přebírají žáci z rukou paní Evy Řezáčové - Centrum ekologické výchovy Pálava Mikulov

_____________________________________________________________________________________________________

ZELENÁ STEZKA JAROMÍRA TOMEČKA 2007

ZSJT 2007 - vyhodnocení

4. ročník ekologicko-přírodovědné soutěže Zelená stezka Jaromíra Tomečka 2007 pro žáky 5. ročníků základních škol mikulovského mikroregionu se uskutečnil v úterý 2. října 2007 v přírodním prostředí Sv. kopečku. Soutěžící postupně na trase plnili úkoly, které jim byly kladeny z různých oblastí přírodovědy a ochrany přírody i z dalších dovedností.

Nejlépe se dařilo dvěma družstvům. Žáci zeˇZŠ Mikulov, Hraničářů a ZŠ Mikulov, Valtická dosáhli stejného počtu bodů - 65 a ani dlouhotrvající rozstřel v podobě záludných otázek nepřinesl jednoznačného vítěze. Proto byla letos udělena dvě první místa, která získala jak družstva ze ZŠ Hraničářů ve složení : Divišová Denisa, Öri Adam, Peřinová Kateřina a ze ZŠ Valtická ve složení : Němec Radek, Kubánek Jaroslav a Mikesková Barbora. Třetí místo také rozstřelem s 59 body obsadila ZŠ Mikulov, Pavlovská- Šmidová Adéla, Kolínková Bohunka, Frantel Jan. Čtvrtí se stejným počtem bodů byly žáci ze ZŠ Lednice v sestavě: Dolečková Nikola, Horsáková Kateřina, Podškubková Valentina. Páté místo pak obsadili žáci ze ZŠ Hraničářů II - Černáková Markéta, Hlavačková Hana a Zahnáš Radek s 55 body. Všichni obdrželi diplomy, knižní odměny nebo věcné ceny. Na závěr všem účastníkům popřál k pěkným výsledkům ředitel školy Mgr. Rostislav Souchop a poděkoval organizátorům z řad učitelů, studentů Gymnázia Mikulov, pracovníkům CEV Pálava Mikulov i žákům EKOKLUBU naší školy, kteří se podíleli na bezproblémovém a pohodovém průběhu této akce.

________________________________________________________________________________________

Zelená stezka Jaromíra Tomečka 2006

V pátek 6. října 2006 za krásného slunečného počasí proběhl již 3. ročník ekologicko-přírodovědné soutěže Zelená stezka Jaromíra Tomečka, kterou pořádala ZŠ Mikulov, Valtická a Centrum ekologické výchovy Pálava Mikulov. Soutěž probíhala v příjemném prostředí podzimní přírody Svatého kopečku a letos také ve znamení výročí sta let od narození známého moravského spisovatele a obdivovatele přírody i našeho kraje Jaromíra Tomečka/30.9.1905/. Na start nastoupilo celkem osm družstev pátých ročníků základních škol. Soutěžící družstva na sedmi kontrolách odpovídala na otázky z poznávání přírody v oblastech zoologie, botaniky, neživé přírody, ochrany přírody, předvedla znalosti o životě a díle Jaromíra Tomečka, zdatnost hodem borovou šiškou na cíl i literární a hudební dovednosti. O dobrý průběh soutěže se zasloužila řada našich bývalých žáků, dnes studentů středních škol Hanka Malinová, Petra Balgová, Zbyněk Tureček, Jirka a Petr Hlaváčovi. Pomáhali také naši žáci, členové EKOKLUBU. Poděkování patří také paní učitelce Lence Buchtové i bývalým učitelkám na naší škole Janě Kimmelové a Inge Hájkové. Odbornou pomoc na kontrolních stanovištích zajišťovali i pracovníci CEV Pálava Eva Řezáčová, Dagmar Chytilová a Jan Toman. Po malém občerstvení se účastníci sešli k vyhlášení výsledků, každý obdržel drobnou odměnu, vítězná družstva dostala pěkný diplom a knižní odměny.

Na prvním místě se umístilo družstvo ZŠ Mikulov, Valtická ve složení : Valová Veronika, Daněk Martin, Frlausová Adéla.

Druhé místo obsadili žáci ZŠ Mikulov, Valtická-Pavlovská: Nevědělová Kateřina, Míček Martin, Widholmová Natálie.

Třetí příčka patřila soutěžnímu družstvu ZŠ Sedlec ve složení: Procházková Lucie, Vrabec Jakub, Haluška Václav.

Po vyhodnocení a na závěr byla opět vyhlášena další, tentokrát literární soutěž a již také 3. ročník "Zelené pero Jaromíra Tomečka", která bude vyhodnocena na Dni Země 2007.

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ TAKÉ TĚMTO ŽÁKŮM NAŠÍ ŠKOLY, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA ZDÁRNÉM PRŮBĚHU SOUTĚŽE.

Frlaus Pavel - kameraman soutěže

Štiberová Barbora a Mikulášová Hanka - fotografky soutěže

Babicová Jana a Austová Kristýna - zajištění pohoštění účastníků soutěže

Také děkujeme všem učitelkám a učitelům, kteří děti na tuto soutěž dobře připravili, také všem nejmenovaným pomocníkům, kteří nám se soutěží obětavě pomáhali.

Pořadí Škola Členové družstva Body
1 ZŠ Mikulov, Valtická I Valová, Daněk, Frlausová 56,5
2 ZŠ Mikulov, Valtická,Pavlovská Nevědělová, Míček, Widholmová 53,0
3 ZŠ Sedlec Procházková, Vrabec, Haluška 51,5
4 ZŠ Mikulov, Hraničářů II Buchta, Rašovská, Ondrušková 50,5
5 ZŠ MIkulov, Valltická II Kurka, Kozel, Šik 49,5
6 ZŠ Mikulov, Hraničářů II Válková, Krůza, Srnec 49,0
7 ZŠ Mikulov,Pavlovská II Cabal, Králík, Václavík 42,0
8 ZŠ Mikulov, Pavlovská III Bately, Mlýnková, Skoumal 37,5

Blahopřejeme a přejeme další úspěch všem účastníkům !