/ EKOKLUB / ZPJT

Zelené pero Jaromíra Tomečka

ZELENÉ PERO JAROMÍRA TOMEČKA 2009 - literární soutěž

Letošní, již pátý ročník literární soutěže s ekologicko-přírodovědnou tématikou, kterou pořádá Centrum ekologické výchovy Pálava Mikulov ve spolupráci s ZŠ Mikulov, Valtická a Gymnáziem Mikulov je opět vyhlášen. Podmínky, přihláška a plakát k soutěži je zde ke stažení:

plakat.pdf 127,18 kB

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

ZELENÉ PERO JAROMÍRA TOMEČKA 2008 - literární soutěž

__________________________________________________________________________________

Výsledky literární soutěže Zelené pero Jaromíra Tomečka 2008____________________________________________________________

4.ročník literární soutěže Zelené pero Jaromíra Tomečka 2008 má již své vítěze. Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích. Letos se jí zúčastnilo šest škol a poroty hodnotily celkem 51 literárních prací. Soutěžní práce zaslaly základní školy z Mikulova Hraničářů, Valtické, Pavlovské, ZŠ Novosedly, ZŠ Hlohovec a Gymnázium Mikulov.

VÝSLEDKY:

1. KATEGORIE:

1. místo: Bahenský Jakub: Ztracený poklad- próza ZŠ Novosedly, 5. třída

Vajdíková Marika :Malebná krajina pod Pálavou- poezie ZŠ Mikulov, Valtická,Pavlovská, 3.a třída

2. místo: Rigová Denisa: Krásné prázdniny- próza ZŠ Novosedly, 5.třída

Nejezchleba Martin: Příroda- poezie ZŠ Hlohovec, 5.třída

3. místo: Knézlík Josef: Deštné pralesy- próza ZŠ Hlohovec, 4. třída

Novotná Lucie: Kos a sýkorka- poezie ZŠ Mikulov,Valtická, 4.b třída

2. KATEGORIE:

1. místo: Trčálková Sabina: Příběh šalvěje etiopské- próza Gymnázium Mikulov, sekunda

2. místo: Alligerová Petra: Kámen krásy- próza ZŠ Mikulov,Valtická, 7.b třída

Mráčková Veronika: Pohádka o špinavém království - próza ZŠ Mikulov, Valtická,7.a třída

3. místo: Kurka Adam: Vychytralá liška- próza ZŠ Mikulov, Valtická, 6.a třída

3. KATEGORIE:

1. místo: Kučera Rudolf: Panenská Příroda v okolí Pasohlávek- próza Gymnázium Mikulov, tercie

2. místo: Jeřábková Miroslava: O nepořádné Karkulce- próza ZŠ Mikulov, Hraničářů, 8.a třída

Novotná Veronika: Les- poezie ZŠ Mikulov, Valtická 9.a třída

3. místo: Dostál Michal: Prázdninové dobrodružství- próza Gymnázium Mikulov, tercie

Martečíková Adriana: Můj sen a pohled na přírodu!- próza ZŠ Mikulov, Valtická, 8.b třída

4. KATEGORIE:

1. místo: Pavloková Sylvie: Noc mezi Jarem a létem- poezie Gymnázim Mikulov, septima

2. místo: Novotná Hana: Život dvou dnů- próza Gymnázium Mikulov, sexta

Chmelinová Marie: Jarní tanec- poezie Gymnázium Mikulov, sexta

CENA CENTRA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY PÁLAVA MIKULOV:

Trčálková Sabina: Příběh šalvěje etiopské- próza Gymnázium Mikulov, sekunda

BLAHOPŘEJEME VŠEM ÚSPĚŠNÝM AUTORŮM !

Slavnostní vyhlášení vítězných prací se konalo v sobotu 19. dubna 2008 v přírodním areálu Turold Mikulov při oslavách Dne Země. Nejlepším autorům předal ředitel ZŠ Mikulov, Valtická Mgr. Rostislav Souchop diplomy a knižní odměny.

P4190145
P4190160
P4190173
P4190172
P4190164
P4190175

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Základní škola Mikulov, Valtická 3, Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Gymnázium Mikulov

vyhlašují 4.ročník literární soutěže s ekologicko-přírodovědnou tématikou pro žáky a studenty mikulovského mikroregionu:

ZELENÉ PERO JAROMÍRA TOMEČKA

Po úspěšné podzimní ekologicko-přírodovědné soutěži "Zelenou stezkou Jaromíra Tomečka", kterou jsme opět pořádali v přírodním prostředí Svatého kopečku pro žáky pátých tříd ZŠ mikulovského mikroregionu, pokračujeme i letos již ve 4. ročníku literární soutěže, nesoucí jméno známého spisovatele Jaromíra Tomečka. Ten ještě před několika lety v Mikulově pobýval a tvořil v Domě spisovatelů. Dlouhá léta se sem rád vracel a nechával se inspirovat krajinou pod Pálavou.

V jeho dílech se Pálava, přírodní motivy i život lidí tohoto kraje často objevují. Bylo o něm známo, že měl v oblibě časné ranní procházky na Svatý kopeček, obdivoval krajinu i přírodu kolem a všechny své zážitky a vzpomínky zachytil ve svých dílech. Na spisovatele si vzpomínají i mnozí bývalí žáci a učitelé základních škol, pro které si vždy našel čas a vedl s nimi dlouhé rozhovory při setkání ve škole i na procházkách krajinou.

Není to dávno, co jsme vzpomněli 100. výročí narození tohoto významného spisovatele, přítele a mílovníka našeho kraje. Proto vyhlašujeme další ročník soutěže, kterou jistě uvítají všichni, kdo rádi píší a milují přírodu.

Literární soutěž s ekologicko-přírodovědnou tématikou je určena pro žáky a studenty našeho regionu a zúčastnit se jí mohou žáci a studenti čtyř věkových kategorií:

  1. kategorie: 1.-5. ročník ZŠ
  2. kategorie: 6.-7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky gymnázia
  3. kategorie: 8.-9. ročník a odpovídající ročníky gymnázia
  4. kategorie: učni a studenti SOU a SŠ

Soutěžní text by neměl přesahovat jednu stránku A4 strojového textu /odevzdané práce mohou být napsané rukou, strojem i počítačem/. Téma prací je dáno již zaměřením celé soutěže, tedy ekologicko-přírodovědnou tématikou. Soutěžící mohou zvolit různé literární útvary, především povídku, fejeton, úvahu, reportáž, pohádku, pověst, ale i báseň...prostě skoro jako Jaromír Tomeček.

Soutěžní práce očekáváme do 10. března 2008 na adrese:

Základní škola ul. Valtická č. 3, 692 01 M i k u l o v

Práce označte heslem: LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

Rádi uvítáme soutěžní práce i v elektronické podobě na e- mailové adrese:

annaumik@seznam.cz

termín zaslání prací je také 10. březen 2008

Vyhodnocení a vyhlášení vítězných prací se uskuteční 19. dubna 2008 při oslavách Dne Země v krásném prostředí přírodního areálu Turold v Mikulově. Nejlepší práce budou vystaveny společně s vítěznými díly výtvarné soutěže Krajinou Rudolfa Gajdoše, v Městské galerii Mikulov od 24. května 2008. Propozice k této výtvarné soutěži budou školám také v nejbližší době zaslány.

Těšíme se na vaše práce a doufáme, že inspirací vám bude naše krásné okolí a příroda, vaše zážitky, ale i vaše fantazie.

V Mikulově 10. ledna 2008

za organizátory: Mgr. Uhlířová Anna - e-mail: annaumik@seznam.cz, mobil: 728 835 141

Řezáč Aleš, Centrum ekolgické výchovy Pálava, Statutární zástupce ZO ČSOP 56/15

Mgr. Souchop Rostislav, Základní škola Mikulov, Valtická 3, ředitel školy

Poznámka: Základní škola Mikulov, Valtická 3: e-mail: info@zsvaltickamikulov.cz,

web: http://zsvaltickamikulov.cz /EKOKLUB/ZPJT/

J.Tomeček na Sv. kopečku beseduje s dětmi

Spisovatel Jaromír Tomeček na Sv. kopečku beseduje s dětmi naší školy- /1976/

_______________________________________________________________________________________

Zelené pero Jaromíra Tomečka 2007 - literární soutěž

_______________________________________________________________________________________

Informace o literární soutěži s ekologicko-přírodovědnou tématikou ZPJT 2007

Letošní, již třetí ročník ekologicko-přírodovědné literární soutěže Zelené pero Jaromíra Tomečka 2007 má opět své vítěze. Vyhlášení výsledků, předání diplomů a knižních odměn proběhlo v sobotu 21. dubna 2007 v přírodním areálu Turold v Mikulově jako součast programu oslav Dne Země. Soutěže se zúčastnily školy ZŠ Mikulov, Hraničářů, ZŠ Mikulov, Valtická a Pavlovská, ZŠ Hlohovec a Gymnázium Mikulov.

Výsledky 3. ročníku literární soutěže ZPJT 2007

Předávání diplomů a cen vítězům literární soutěže ZPJT 2007

_______________________________________________________________________________________

Zelené pero Jaromíra Tomečka 2006- literární soutěž