/ EKOKLUB / Krajinou R. Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše - výtvarná soutěž

Gajdoš litg.1

_KRAJINOU RUDOLFA GAJDOŠE 2009

_2.ročník výtvarné soutěže pro žáky našeho regionu opět vyhlašuje Centrum ekologické výchovy Pálava Mikulov ve spolupráci se ZŠ Mikulov, Valtická. Zde máte propozice a plakát ke stažení:

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 

 

____________________________________________________________________________________________

Výsledky výtvarné soutěže Krajinou Rudolfa Gajdoše 2008

Centrum ekologické výchovy a ZŠ Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlásily k letošnímu významnému 100. výročí narození malíře jižní Moravy Rudolfa Gajdoše výtvarnou soutěž pro žáky mikulovského mikroregionu Krajinou Rudolfa Gajdoše.

Výtvarné soutěže se zúčastnili žáci základních škol Hraničářů, Valtická a Pavlovská z Mikulova, ZŠ Novosedly, ZŠ Dolní Dunajovice a ZŠ Břeclav, Slovácká. Odborná porota hodnotila 184 výtvarných prací. Pro výstavu, která se konala v mikulovské Městské galerii ve dnech 24.-30. května 2008 bylo 52 z nich. Nejlepší práce byly oceněny na vernisáži výstavy.

Děkujeme všem mladým výtvarníkům za jejich účast v soutěži, poděkování patří také jejich pedagogům, odborné porotě a všem ostatním, kteří se podíleli na organizační přípravě této soutěže. Zvláště děkujeme paní profesorce PaedDr. Jarmile Červené za zahájení výstavy s odborným výkladem a také dceři Rudolfa Gajdoše, paní Jiřině Doležalové za poskytnutí materiálu i souhlasu s konáním této výstavy. Městu Mikulov děkujeme za poskytnutí výstavních prostor v Městské galerii a finanční podporu této akce.

Vyhodnocení výtvarné soutěže Krajinou Rudolfa Gajdoše 2008

_______________________________________________________________________________________________

1. kategorie, 1.-2. třída:

Lucie Liďáková - POHLED NA KOPEČEK - ZŠ Mikulov, Valtická

Barbora Chmelařová - SVATÝ KOPEČEK - ZŠ Mikulov, Valtická

Barbora Kovářová - SVATÝ KOPEČEK - ZŠ Novosedly

2. karegorie, 3.-5. třída:

Pavel Soukup - KRAJINA V OKOLÍ SEDLECE - ŽŠ Mikulov, Valtická

Daniela Dokoupilová - KOPEČEK - ZŠ Mikulov, Hraničářů

Andrea Filipová - KRAJINOU RUDOLFA GAJDOŠE 1. - ZŠ Mikulov, Hraničářů

Šárka Kroupová - DIETRICHSTEINSKÁ HROBKA - ZŠ Mikulov, Hraničářů

Andrea Filipová - KRAJINOU RUDOLFA GAJDOŠE 2. - ZŠ Mikulov, Hraničářů

3. kategorie, 6.-7. třída:

1. místo ve výtvarné soutěži

Šrámková, Martinek, Svoboda, Krahulová, Vyška, Štěpánková - SGRAFITO - DŮM U RYTÍŘE - ZŠ Mikulov,Hraničářů

další oceněné práce:

Pavlína Diwulská - NÁŠ MIKULOV - ZŠ Mikulov, Valtická

Jan Polach - SIROTČÍ HRÁDEK -ZŠ Břeclav, Slovácká

Kateřina Mrázová- REMÍZEK NA SOUTOKU - ZŠ Břeclav, Slovácká

DAGMAR HÁJKOVÁ - NA DYJI - ZŠ Břeclav, Slovácká

Slavomír Dobrovský - PÁLAVA KLIDNÁ - ZŠ Mikulov, Valtická

4. kategorie, 8.-9. třída:

Barbora Popelková - PÁLAVA - ANEB SPÍCÍ VELEJEŠTĚR STEGOSAURUS - ZŠ Břeclav, Slovácká

Radka Tručeková- KRAJINOU RUDOLFA GAJDOŠE - ZŠ Mikulov, Hraničářů

Barbora Popelková - ZÁMEK MIKULOV - ANEB MIKULOVSKÝ GENIUS LOCI - ZŠ Břeclav, Slovácká

Adéla Štindlová - DUB NA POHANSKU - ZŠ Břeclav, Slovácká

Tereza Teplíková - CO BÝVALO-ANEB LUŽNÍ NIVA POD PÁLAVOU - ZŠ Břeclav, Slovácká

MIMOŘÁDNÁ CENA CENTA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY PÁLAVA:

Tereza Teplíková - CO BÝVALO- ANEB LUŽNÍ NIVA POD PÁLAVOU - ZŠ Břeclav, Slovácká

MIMOŘÁDNÁ CEMA PANÍ JIŘINY DOLEŽALOVÉ - GAJDOŠOVÉ:

Kateřina Mrázová - REMÍZEK NA SOUTOKU - ZŠ Břeclav, Slovácká

BLAHOPŘEJEME VŠEM OCENĚNÝM MLADÝM VÝTVARNÍKŮM !

Předávání ocenění paní Jiřinou Doležalovou

Předávání ocenění paní Jiřinou Doležalovou a ředitelem ZŠ Mikulov, Valtická Mgr. Rostislavem Souchopem

12.-III.Kateřina Mrázová- Remízek na soutoku-ZŠ Bř,S
19.-IV.Tereza Teplíková- Co bývalo-aneb lužní niva pod Pálavou-ZŠ Bř,S
9.-1.-III.Šrámková,Martinek...Sgrafito-Dům u rytíře-ZŠ M,H

REMÍZEK NAD SOUTOKEM - K. Mrázová

CO BÝVALO ANEB LUŽNÍ NIVA POD PÁLAVOU - T. Teplíková

SGRAFITO - DŮM U RYTÍŘE - Šrámková, Martinek, Svoboda, Krahulová, Vyška, Štěpánková

_____________________________________________________________________________________________________

Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a ZŠ Mikulov, Valtická ul. 3

VYHLAŠUJÍ

výtvarnou soutěž Krajinou Rudolfa Gajdoše

Výtvarná soutěž, určená žákům mikulovského mikroregionu a blízkého okolí kraje pod Pálavou nese jméno známého a význačného umělce, akademického malíře Rudolfa Gajdoše. Letos v lednu (26.1.1908) si připomínáme sto let od jeho narození. Poválečné obyvatelstvo našeho regionu na něj vzpomíná nejen jako na významného malíře kraje, který čerpal inspiraci z tohoto prostředí, jež miloval a věnoval mu ve svých dílech nejen srdce, lásku a cit, ale také se zasloužil o obnovu válkou zničeného pohraničí a jeho nedozírných kulturních hodnot. Patří mezi umělce, kteří nezištně, bez ohledu na svůj čas a zdraví zachraňovali, ale i vytvářeli nové umělecké hodnoty. Lidé jej potkávali se štětcem a paletou ve městě i vesnicích, mezi sklípky, na březích Dyje, či na Pálavě. Jeho neopakovatelný rukopis září barvami žárné Moravy, krajiny, kterou tolik miloval.

Centrum ekologické výchovy Pálava společně se Základní školou Mikulov, Valtická se obrací na nejmladší generaci, na žáky našeho regionu i jejich pedagogy k zapojení do této výtvarné soutěže, která má již ve svém názvu slovo krajina. Každý se jednou rád vrací do své krajiny, vidí ji svýma očima tak, jak ji nikdo jiný vidět nemůže, protože je to krajina jeho dětství, mládí a lásek. Podívejte se již nyní, co tady máte rádi, co vás táhne později zpět, odkryjte svá srdce. Ztvárněte tuto krajinu vašima očima, rukama, tužkou, barvami... a svá výtvarná dílka zašlete nebo dopravte do 15. dubna 2008 na Centrum ekologické výchovy Pálava v Mikulově. Výtvarná díla budou vyhodnocena ve čtyřech kategoriích. Hodnocení proběhne pod dohledem známých mikulovských výtvarníků a vybraná díla budou vystavena v mikulovské Městské galerii. Vernisáž výstavy je naplánována na sobotu 24. května 2008 v 17. hodin. O výsledcích soutěže vás budeme včas informovat.

Garant soutěže:

Soutěž organizačně a odborně garantuje Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15, Náměstí 32 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3.V hodnotící komsi budou místní výtvarníci.

Předmět soutěže:

Námětem 1. ročníku výtvarné soutěže Krajinou Rudolfa Gajdoše je krajina našeho regionu. Váš pohled může směřovat jak k přírodním i historickým krásám v okolí Pálavy, k řece Dyji, Pálavě, krajině kvetoucích skalních stepí a strání, polí, vinohradů, sklípků a také k městečkům a vesničkám tohoto kraje, jejich architektuře i k vlastní činnosti člověka v této krajině. Vyberte tedy místa, která jsou vám obzvláště milá a máte k nim i citový vztah.

Technické podmínky:

Výtvarné práce, které budou zaslány do soutěže, musí být adjustované a na zadní straně opatřené nálepkou se jménem autora, jeho věku, kategorie, názvem díla, domácí adresou autora i adresou odesílající organizace.

Formát: A4 - A2

Technika: kresba, malba, grafika

Soutěžní kategorie:

Soutěž je rozdělena do čtyř věkových kategorií:

  1. kategorie - žáci 1. - 2. třídy
  2. kategorie - žáci 3. - 5. třídy
  3. kategorie - žáci 6. - 7. třídy
  4. kategorie - žáci 8. - 9. třídy

Každý autor může soutěž obeslat jedním dílem, se kterým se dosud nezúčastnil v jiných soutěžích.

Ocenění:

Oceněná díla budou vyhlášena a odměněna na vernisáži výtvarných děl této soutěže v sobotu 24. května 2008 v 17. hodin, ve výstavní síni Městské galerie Mikulov, Náměstí 27.

Soutěžní díla můžete odevzdat v týdnu od 9. do 15. dubna 2008 na adrese:

Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15, Náměstí 32, 692 01 M i k u l o v

S případnými dotazy se obracejte přímo na :

Mgr. Anna Uhlířová, e-mail: annaumik@seznam.cz, mobil: 728 835 141

PhDr. Eva Řezáčová, e-mail: eva@palava.cz. mobil: 775 740 220, tel.: 519 513 399

Helena Chocholoušková, e-mail: cev@palava.cz, mobil: 775 740 222, tel.: 519 513 399

Osobní doručení si domluvte na výše uvedených číslech pracovníků CEV Pálava.

Těšíme se na vaši účast a přejeme hodně úspěchů.

S pohodou a sluníčkem jak v duši, tak při vlastní tvorbě za organizátory:

Mgr. Anna Uhlířová, EKOKLUB - Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3

Aleš Řezáč, statutární zástupce ZO ČSOP 56/15

Mgr. Rostislav Souchop, ředitel školy Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3

V Mikulově 15. ledna 2008