/ EKOKLUB / EKOKLUB - budova Pavlovská ul.

Činnost EKOKLUBU - škola na Pavlovské ul.

Školní rok 2008/2009

 

ČLENOVÉ EKOKLUBU:

Kocáb Jan, Zourek Ondřej, Malina Tomáš, Machajdík Marek, Popovský Tomáš, Pregetová Martina, Poláková Michaela, Fajkusová Alena, Fajkus Václav, Fajkusová Vanessa, Souchop Adam, Zapletal Václav

___________________________________________________________________________________________________

Schůzky : úterý od 13.00 - 14.30 hod. na ZŠ Mikulov, Valtická, budova Pavlovská ul.

___________________________________________________________________________________________________

Z naší činnosti:

PC160639

Sešli jsme se na první schůzce 7. října 2008 ve škole na Pavlovské ul. Naše činnost EKOKLUBU je především v terénu, přírodě. Jen za nepřízně počasí jsme ve škole. Celý podzim i zimu jsme věnovali vycházkám, poznávali okolí, přírodu, hráli si a soutěžili. Navštívili jsme:

Turold - geopark, jeho skřítky a víly, podívali se kde sídlí a pověděli si, jak se máme chovat v prostředí přírody

PA140180

Park u kasáren - v krásném podzimním dnu jsme vyhledali strom oskeruši a sbírali podzimní listy, podívali se na kapličku sv. Rozárky

PA210240
PA210243

Sv.kopeček - našli tu zapomenutého draka, seznamovali se na naučné tabuli, co je to CHKO, hledali a poznali dub šípák a další dřeviny

PB040477

Zámecký park - na rozhledně jsme si zahráli na reportéry a průvodce, nahrávali na diktafon znalosti o zámku a zámeckém parku, pak poznávali zvukové nahrávky hlasů ptáků kosa, vrabce, sýkory a rehka

PB110513

Kozí hrádek - prohlédli jsme si město a soutěžili v rychlém sestavení skládaček pohledů na Sv. kopeček a Kozí hrádek, určovali názvy bylin z obrázků a na amfiteátru si zahráli hry

PB180523

Turold - opět na Turoldě jsme tentokrát hledali drahokamy, které nám tu zanechali skřítci, byly ukryty za horninami v geoparku, jen ten, kdo poznal tři horniny si mohl poklad vyzvednout, také se nám podařilo objevit i zbytky krápníků

PA140183

Sv. kopeček - šli jsme tentokrát jinou cestou, ulicemi až k bývalému Domu spisovatelů, kde jsme se po cestě zastavili u domu, kde dříve bydlel a tvořil malíř Rudolf Gajdoš,přečetli si i tabuli o jeho tvorbě a také v těchto místech si vzpomněli i na spisovatele, který v Domě spisovatelů pobýval, na Jaromíra Tomečka. Pak již po schodech rychle vzhůru a na paloučku na Kopečku si pěkně zahrali a zasoutěžili

PC090549
PC090550

Lom,bývalý Janičův kopec - nás přivítal rozlehlou hladinou vody, v okolí jsme sledovali, jak se kopec těžil a ubýval. Dali jsme se pak do hledání otisků zkamenělin ve vápenci, bylo to moc obtížné, nahoru do skal jsme nesměli, ale nějaké zbytky otisků jsme našli

PC020529
PC020533

Skalka a amfiteátr - protože nasněžilo, tak sníh byl největší zajímavost, zahráli jsme si, koulovali a nakonec soutěžili v hodu na cíl. Se sněhem to nešlo, byl prašan a rozsypával se, tak jsme házeli kousky dřeva

P1060640

V lednu jsme také vytvářeli voňavé bylinkové pytlíčky, ve kterých byla levandule, máta, meduňka, dobromysl, mateřídouška a další voňavé bylinky. Některým šití moc nešlo, ale zvládli jsme to. Šikovní ušili i dva.

P1200669

 

P1200667